Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Calbud z Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin!

15 września 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy laureatami Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2017 w kategorii "Budownictwo i Rozwój Przestrzenny".

Kapituła Nagrody tak uzasadniła swój wybór - Firma szczecińska z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym krajowym i zagranicznym, ambasador Szczecina. Zaangażowana w działania pozabiznesowe: społeczne, kulturalne i sportowe, ceniona jako partner w biznesie i przez klientów jako developer. Spółka posiada jasny kurs na jakość robót budowlanych, a także dba o przestrzeń publiczną, reprezentuje wysoki poziom architektury swoich realizacji.

Warto podkreślić, że to już trzecia Nagroda Gospodarcza Prezydenta Szczecina, jaką otrzymaliśmy w swojej historii. Dwie poprzednie zostały nam przyznane w 2011 i 2013 roku - obie w kategorii "Firma dla Szczecina".

Celem Nagrody jest promowanie wyróżniających się firm ze Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu w Szczecinie to jedno z naszych priorytetowych działań. Dlatego chcemy wyróżnić tych, którzy nie tylko wpływają na rozwój gospodarczy naszego miasta, ale także promują Szczecin na arenie krajowej i międzynarodowej – powiedział Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin – Dziś nagradzamy przedsiębiorców, którzy konsekwentnie realizują swoje cele i co ważne cieszą się zaufaniem wśród swoich klientów. To niezwykle cenny przekaz - Szczecin to miasto w którym można prowadzić i rozwijać swój biznes. Gratuluję wszystkim laureatom i życzę kolejnych znaczących sukcesów w przyszłości.

To wyjątkowe wyróżnienie mobilizuje nas do realizacji kolejnych udanych inwestycji, które pozytywnie wpłyną na rozwój naszego miasta. 

Gratulujemy także firmie DEDECO Biuro Architektoniczne, która była nominowana do nagrody Prezydenta w tej samej kategorii. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wspólnie wiele ciekawych przedsięwzięć deweloperskich i nie zamierzamy na tym poprzestawać. Taki duet jest po prostu skazany na sukces.