Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Trwają roboty fundamentowe na budowie przy ul. Mariackiej w Szczecinie

24 listopada 2015

Na budowie budynku mieszkalno-usługowego "Mariacka" przy ul. Mariackiej 6, 8 w Szczecinie wykonaliśmy dotychczas zdecydowaną większość robót rozbiórkowych oraz znaczną część robót ziemnych - w szczególności w części frontowej zaprojektowanego budynku. Zrealizowaliśmy także część robót żelbetowych polegających na wykonaniu fragmentu płyty i ścian fundamentowych. Dla potrzeb inwestycji dostarczyliśmy i wyposażyliśmy nową trafostację, a wokół niej wykonaliśmy żelbetowe mury oporowe. W ubiegłym tygodniu na budowie przeprowadziliśmy montaż żurawia wieżowego, który z pewnością usprawni pracę na budowie i wpłynie na zwiększenie tempa i zakresu robót.

Obecnie kontynuujemy roboty konstrukcyjne w obrębie kondygnacji podziemnej, związane z wykonaniem płyty i ścian fundamentowych. Realizujemy także prace elektryczne związane z ułożeniem nowych tras kablowych i podłączeniem nowej trafostacji, jak również roboty izolacyjne ściany fundamentowej budynku przy ul. Mariackiej 10.

Do końca bieżącego roku planujemy uruchomić nową trafostację oraz zlikwidować dotychczasową, kończąc jednocześnie roboty rozbiórkowe w jej obrębie. Zamierzamy również wykonać brakującą część płyty oraz ścian fundamentowych. Harmonogram robót przewiduje także rozpoczęcie robót konstrukcyjnych w obrębie pierwszej kondygnacji nadziemnej.

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z placu budowy (fot. Maciej Luszawski).